بهای تمام شده

تماس با ما

سیستم محاسبه بهای تما‌م‌شده یک ماژول مرکزی است که برای برآورد هزینه نهایی محصولات بر داده‌های اصلی موجود در ماژول‌های تهیه و توزیع متکی است. این برآوردها به برنامه‌ریزی و تجزیه‌وتحلیل هزینه‌ها و اجزای مختلف آن کمک می‌کند. در نتیجه استفاده از سیستم محاسبه بهای تمام‌شده، قیمت استاندارد کالاها و خدمات در دسترس تولیدکنندگان و کارشناس کالا قرار خواهد گرفت. علاوه بر این، می‌توان از بهای تمام‌شده برای ارزیابی موجودی کالاهای تولیدشده استفاده کرد.

سیستم محاسبه بهای تمام‌شده امکان بررسی هزینه‌ها در طی فرایند تولید را برای مدیران و سرپرستان واحدهای تولیدی فراهم می‌آورد و به آن‌ها کمک می‌کند با بهره‌مندی از گزارش‌های تحلیلی نقاط هزینه‌زا و گلوگاه‌ها را شناسایی کنند. این امر عامل مهمی در تعیین سیاست‌های تولید و فروش محصول به شمار می‌رود.

 

مزایای استفاده از سیستم بهای تمام‌شده :

 • محاسبه بهای تمام‌شده با صرف حداقل زمان و انرژی
 • تسهیل جمع‌آوری اطلاعات
 • برنامه‌ریزی سرانگشتی ظرفیت تولید
 • خواندن اطلاعات دستمزد از سیستم کنترل تولید
 • تسهیم هزینه‌ها بر اساس روش انتخابی

 

ویژگی‌ها  و امکانات سیستم محاسبه بهای تمام‌شده :

 • شناسایی انحرافات استاندارد و واقعی
 • برآورد هزینه تمام‌شده استاندارد پیش از تولید
 • محاسبه بهای تمام‌شده با توجه به اطلاعات ورودی
 • محاسبه بهای تمام‌شده به روش استاندارد، نرمال و واقعی
 • دریافت اطلاعات از سایر سیستم‌های اطلاعاتی
 • تعريف عوامل هزينه يا عوامل سربار به تفكيك سربار مستقيم و غيرمستقيم
 • تعريف مبانی تسهيم سربار مانند متراژ واحد توليدی، تعداد کارکنان و غيره
 • تخصيص مبنای تسهيم به هر يك از مراكز سهیم در هزینه
 • ثبت شناسنامه محصول در ساختار درختی و تعيين ميزان مواد
 • انتخاب روش تسهيم هزینه‌ها به صورت مستقيم، یک‌طرفه و دوطرفه
 • تعيين ماتريس سهم بری مراكز هزينه از يكديگر
 • انجام تسهيم هزینه‌ها بر اساس روش موردنظر