تحلیل، بررسی و مستند سازی

چه بخواهید از محصولاتی تولیدی داناک استفاده کنید و یا نیازمند یک راهکار اختصاصی برای سازمانتان باشید تحلیل و توام با آن گردآوری نیازمندی های شما بخش مهم پروسه کاری ماست. با به کار گیری متدولوژی های روز رویه های جاری سازمانتان را شناسایی می کنیم و با ارائه یک راه کار که بیشترین تناسب را با خواسته های شما داشته باشد قدمی بنیادین برای مکانیزه کردن ساختار کسب و کارتان بر میداریم.

استخراج نیازمندی ها

با طرح سوالات هدفمند و برگزاری جلسات مدون نیازمندی های سازمانتان را استخراج می کنیم.

مدل سازی فرآیندها

در این مرحله با استفاده از فرمت هایی چون usecase ، user story ویا مستند سازی به زبان محاوره رویه های سازمانتان را مکتوب میکنیم.

بررسی و بازبینی

این مرحله مدل های تبیین شده و رویه های مستند شده را با کمکتان خودتان بررسی کرده و بهبود می بخشیم.

ابزار های تحلیل:

  • BPMN ابزار مدل سازی فرآیندهای کسب و کار

  • UML زبان مدلسازی یکپارچه

  • تکنیک فلوچارت

  • نمودار جریان داده

  • نمودار نقش-فعالیت

  • نمودارهای گانت

  • IDEF تعریف یکپارچه برای مدل سازی کاربردی

  • تجزیه و تحلیل فاصله

توضیحات بیشتر:

BPMN ابزار مدل سازی فرآیندهای کسب و کار

این تکنیک شبیه ایجاد نمودار جریان فرآیند است ، اگرچه BPMN نمادها و عناصر خاص خود را دارد. از مدلسازی فرآیند کسب و کار و علامت گذاری برای ایجاد نمودار برای روند کار استفاده می شود. این نمودارها درک فرآیند تجارت را ساده می کنند. BPMN به عنوان یک روش بهبود فرآیند بسیار محبوب است.

UML زبان مدلسازی یکپارچه

UML شامل مجموعه ای یکپارچه از نمودارها است که برای مشخص کردن ، تجسم ، ساخت و مستند سازی مصنوعات یک سیستم نرم افزاری ایجاد می شود. UML در هنگام ایجاد نرم افزار شی گرا و کار با فرایند توسعه نرم افزار یک تکنیک مفید است. در UML ، از نمادهای گرافیکی برای نشان دادن طراحی یک پروژه نرم افزاری استفاده می شود. UML همچنین در تایید اعتبار طراحی معماری نرم افزار کمک می کند.

تکنیک فلوچارت

نمودارهای فلوچارت ، جریان متوالی و منطق کنترل مجموعه ای از فعالیتها را که مرتبط هستند ، نشان می دهد. نمودارهای فلوچارت در قالب های مختلفی مانند خطی ، متقابل عملکرد و بالا به پایین هستند. نمودار جریان می تواند تعاملات سیستم ، جریان داده ها و غیره را نشان دهد. نمودارهای فلوچارت به راحتی قابل درک هستند و توسط اعضای تیم فنی و غیر فنی می توانند مورد استفاده قرار گیرند. تکنیک Flowchart در نمایش خصوصیات مهم یک فرآیند کمک می کند.

نمودار جریان داده

این تکنیک برای نمایش بصری سیستم ها و فرایندهایی استفاده می شود که توصیف آنها در متن پیچیده و دشوار است. نمودارهای جریان داده ، جریان اطلاعات را از طریق یک فرایند یا سیستم نشان می دهد. همچنین شامل ورودی و خروجی داده ها ، ذخیره داده ها و زیر پردازش های مختلفی است که داده ها از طریق آنها حرکت می کنند. DFD موجودیت های مختلف و روابط آنها را با کمک نمادها و نمادهای استاندارد توصیف می کند. با تجسم تمام عناصر سیستم ، شناسایی هرگونه کاستی آسان تر است. در پی ایجاد راه حلی قوی ، این کاستی ها برطرف می شود.

نمودار نقش - فعالیت

این تکنیک برای نمایش بصری سیستم ها و فرایندهایی استفاده می شود که توصیف آنها در متن پیچیده و دشوار است. نمودارهای جریان داده ، جریان اطلاعات را از طریق یک فرایند یا سیستم نشان می دهد. همچنین شامل ورودی و خروجی داده ها ، ذخیره داده ها و زیر پردازش های مختلفی است که داده ها از طریق آنها حرکت می کنند. DFD موجودیت های مختلف و روابط آنها را با کمک نمادها و نمادهای استاندارد توصیف می کند. با تجسم تمام عناصر سیستم، شناسایی هرگونه کاستی آسان تر است. در پی ایجاد راه حلی قوی، این کاستی ها برطرف می شود.

نمودارهای گانت

نمودارهای گانت در برنامه ریزی پروژه به کار می رود، این نمودارها تصویری از وظایف را همراه با جدول زمانی و برنامه ریزی، ارائه می دهند. نمودارهای گانت به شما کمک می کند تا بدانید چه نوع برنامه ریزی و برای کدام تاریخ انجام می شود. تاریخ شروع و پایان تمام وظایف موجود در پروژه در یک نمای واحد قابل مشاهده است.

IDEF تعریف یکپارچه برای مدل سازی کاربردی

در IDEF عملکرد یک فرآیند در بخش های مختلف یک سازمان نشان داده می شود همچنین این مدل روابط زیر شاخه ها با بخش های اصلی در یک سازمان را با کمک یک جعبه نشان می دهد. این یک طرح کلی برای دستیابی به درک سیستم سازمان است.

تجزیه و تحلیل فاصله

تجزیه و تحلیل فاصله، تکنیکی است که به تجزیه و تحلیل فاصله های عملکرد یک نرم افزار کمک می کند تا تعیین کند که آیا الزامات کسب و کار برآورده شده است یا خیر. همچنین شامل مراحلی است که باید برای اطمینان از برآورده شدن موفقیت آمیز بودن تمام نیازهای تجاری انجام می شود. فاصله، تفاوت بین وضعیت فعلی و هدف را نشان می دهد. تجزیه و تحلیل فاصله همچنین به عنوان نیاز به تجزیه و تحلیل، نیاز به ارزیابی یا تجزیه و تحلیل فاصله نیاز شناخته می شود.