مدیریت جلسات و صورت‌جلسات

تماس با ما

مدیریت جلسات شامل فرآیند برنامه‌ریزی و رزرو اتاق جلسه، توانایی مدیریت کارآمد جلسه و استخراج نتایج است. برای موفقیت در جلسات، لازم است به جزئیات زیادی توجه شود که از میان آن‌ها برنامه‌ریزی دقیقِ فعالیت‌های پیش از جلسه، رزرو جلسه و رهبری جلسه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند.

هماهنگی‌های اولیه با شرکت‌کنندگان، ارزیابی تدارکات لازم، هماهنگی با سایر بخش‌ها جهت تهیه امکانات، یادآوری جلسه و پیگیری مصوبات در طول برگزاری از کمترین مزایایی است که از طریق نرم‌افزارهای مدیریت جلسات داناک حاصل خواهد شد.

زمان برگزاری جلسه با بررسی خودکار تقویم و در نظر گرفتن سایر جلسات تعیین‌شده و پس از تائید به اطلاع شرکت‌کنندگان از پیش تعریف‌شده خواهد رسید. پس از پایان جلسه نیز، ثبت، نگهداری و مدیریت مستندات و مصوبات از طریق نرم‌افزارهای مدیریتی انجام‌شده و بر اساس سطوح دسترسی در اختیار شرکت‌کنندگان یا مجریان امور قرار خواهد گرفت.

بدین ترتیب، سیستم مدیریت جلسات و صورت‌جلسات داناک با نگاهی کاربردی به سازمان‌ها کمک می‌کند تا انجام بخش عمده‌ای از فرآیند برنامه‌ریزی و اجرای جلسات را به راه‌حل‌های هوش مصنوعی بسپارند و از زمان، هزینه و انرژی کارمندان خود در جهت دستیابی به اهداف دیگر بهره ببرند.

 

ویژگی‌ها و امکانات سیستم مدیریت جلسات و صورت‌جلسات

 • تعریف برنامه جلسه
 • مشاهده و بررسی تقویم جهت جلوگیری از تداخل
 • تعریف اهداف و موضوعات جلسه
 • تعریف مکان، زمان شروع و پایان برگزاری
 • امکان ارسال دعوت‌نامه و دستور جلسه به شرکت‌کنندگان از طریق ایمیل
 • یادآوری جلسات از طریق پیامک یا ایمیل
 • امکان لغو جلسه و اطلاع‌رسانی
 • امکان ارسال نقشه‌ی محل برگزاری جلسه
 • امکان نمایش جلسات به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه
 • تهیه گزارش کامل از نتایج، تصمیمات و مصوبات
 • ثبت حاضرین و غایبین
 • تهیه بایگانی و پشتیبان از صورت‌جلسات و امکان جستجو در میان آن‌ها
 • شماره‌گذاری خودکار صورت‌جلسات
 • تهیه گزارش از میزان پیشرفت مصوبات
 • امکان ارسال مصوبات به مجریان تعیین‌شده