گام های اساسی متداول در ساخت نرم افزار اختصاصی


در سازمان هایی که نرم افزارهای آماده و موجود در بازار پاسخگوی نیاز کاربرانشان نیست استفاده از نرم افزار اختصاصی همواره به عنوان راه حلی عملیاتی مورد توجه مدیران سازمان ها و یا صاحبان کسب و کار بوده و خواهد بود.
از این رو در این مقاله سعی داریم پروسه اصولی توسعه نرم افزار اختصاصی را برایتان شرح دهیم.

متدولوژی های متفاوتی برای توسعه نرم افزار وجود دارد که هر کدام از این متدلوژی ها اصول و پروسه خاص خود را دارا می باشند.
از مفاهیمی چون DevOps گرفته تا متدولوژی های متداولی چون waterfall و یا Agile همگی بنا به ضرورت پروژه مزایا و معایب متفاوتی دارند.
در این مقاله فارغ از متدلوژی گام های عملیاتی توسعه نرم افزار اختصاصی فارغ از تقدم و تاخر و نحوه به کار گیری آن ها با هم مرور خواهیم کرد.


برنامه ریزی:
عدم برنامه ریزی ، برنامه ریزی برای شکست است، شاید این جمله به وضوح اهمیت این رکن اساسی در توسعه نرم افزار را نشان می دهد. پروژه های نرم افزاری هم مانند سایر پروژه ها در همان گام اولیه نیازمند برنامه ریزی دقیق و مدون است. از این رو بیراه نیست اگر بگوییم تمام متدلوژی های توسعه نرم افزار این گام را به عنوان گام حیاتی و اولیه در توسعه نرم افزار مد نظر قرار می دهند.
استفاده از تکنولوژی های مورد نیاز، زیر ساخت های کنترل پروژه و آرایش های تیم ها از جمله موارد قابل بحث در فاز planning پروژه های نرم افزار اختصاصی خواهد بود.


تحلیل:
خواه تحلیل و گردآوری نیازمندی ها به عنوان گامی جدا مانند آنچه در متدلوژی واترفال روی می دهد مد نظر قرار بدهیم و یا به عنوان بخشی از یک sprint در متدلوژی agile به کار گرفته شود، تحلیل و آنالیز سیستم یکی از گام های اصلی در توسعه نرم افزار خواهد بود.
پروسه و گردش کار نرم افزار، BPM سازمان مد نظر و لیست  ماژول فیچر های مورد نیاز مواردی هست که در این گام بررسی می شود.


پروتوتایپ:
ساخت یک نمونه اولیه چه به صورت کد و یا استفاده از ابزارهایی چون figma ، invission App و Adobe XD و یا سایر ابزارهای ساخت پروتوتایپ به نزدیک شدن هر چه بیشتر فهم پیمانکار و کارفرما از پروژه و صریح تر شدن نیازمندی ها کمک می کند. در واقع پروتوتایپ در توسعه نرم افزار به مشابه ماکت یا طرح 3D است که معماران قبل از شروع پروسه ساخت فیزیکی ساختمان ساخته و یا ترسیم میکنند.


برنامه نویسی:
بر پایه تحلیل و آنالیز صورت گرفته و پروتوتایپ ساخته شده ، تیم برنامه نویسی شروع به کد نویسی و توسعه ماژول فیچر های بخش های مورد نیاز نرم افزار نهایی می کند. بسته به نوع و ابعاد پروژه و برنامه ریزی صورت گرفته زبان ، frame wokها و library های مورد استفاده متفاوت خواهد بود.

 

تست:
در صورت کوچک بودن پروژه در انتهای آن و یا در پروژه های بزرگی که با متدولوژی Agile ساخته می شوند، انتهای هر Sprint تست پروژه انجام می شود. دو نوع روش مهم تست نرم افزار تست اتوماتیک و یا تست دستی برای کنترل کیفیت پروژه است.
در تست اتوماتیک از ربات های نرم افزاری برای بررسی فیلد ها و مقادیر استفاده می شود و در تست دستی نیروی انسانی وظیفه بررسی بخش های مختلف نرم افزار را به عهده خواهد داشت.

 

انتشار و استقرار:
پس از طی مراحل بالا نرم افزار و یا ماژول فیچر کد نویسی شده آماده استفاده خواهد بود.
در پروژه های بزرگی که از متدلوژی توسعه چابک برای توسعه نرم افزار استفاده میشود، پس از تست موفق سراغ Sprint بعدی می رویم و یا در صورت کوچک بودن پروژه آن را به صورت کامل launch می کنیم.

 

بدین ترتیب با اجرای گام های اصولی در عین حالی که تمامی نیاز های کاربران و مشتریان نرم افزار اختصاصی پوشش داده خواهد شد، بهترین بهره وری از زمان و هزینه را نیز خواهیم داشت.
داناک به عنوان یکی از شرکت های پیشرو در ساخت نرم افزار اختصاصی آمادگی آن را دارد تا پروژه های نرم افزاری کوچک و بزرگ شما را توسعه داده و همچون شریک تجاری در این راه در کنار شما باشد.